Dec 31, 2014 at 1am UK at ​Moda Center
FT
97
102
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
23
22
25
17
10
23
15
25
24
15